EKOB 2018

Međunarodna naučna Konferencija EKOB 2018 "Ekonomija u izmenjenom bezbednosnom okruženju" koncipirana u formi međunarodnog skupa okupila je istaknute predstavnike akademske zajednice iz zemlje i inostranstva. Multidisciplinarni karakter Konferencije rezultat je potrebe da se na naučnom nivou rasvetle različiti aspekti povezanosti ekonomije i izmenjenog bezbednosnog okruženja kao rezultata brojnih promena generisanih u ireverzibilnom procesu uvećanja međuzavisnosti između aktera na velikim udaljenostima. Naučni odbor Konferencije sačinjen je od 36 eminentnih članova iz 13 država. Konferencija je održana 1.3.2018. godine u Beogradu, u hotelu ,,Palace". Organizator Konferencije je Centar za bezbednost, menadžment i međunarodnu politiku - CESMIP.

DOSTAVLJENI RADOVI

Dostavljeni radovi za Međunarodnu naučnu konferenciju ‚‚Ekonomija u izmenjenom bezbednosnom okruženju – EKOB2018", prošli su kroz postupak anonimne recenzije od strane dva recezenta, kako članova Naučnog Odbora Konferencije EKOB 2018 sačinjenog od članova iz 13 država, tako i eksternih recezenata. Odabrani radovi bili su prezentovani na konferenciji EKOB 2018, a odabir radova baziran je na njihovom kvalitetu i relevantnosti teme. Svi prihvaćeni radovi biće objavljeni u Zborniku radova Međunarodne naučne konferencije ,,Ekonomija u izmenjenom bezbednosnom okruženju - EKOB 2018". Zvaničan jezik Konferencije bio je engleski jezik, a svi radovi napisani su i izloženi na engleskom jeziku. Maksimalan broj strana u radu iznosio je 10 strana, uključujući tekst, dijagrame, tabele, reference i priloge, dok je broj koautora na radu bio ograničen na dva. Zbornik radova konferencije EKOB 2018 nalazi se u procesu kategorizacije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za dobijanje koeficijenta M33.

TEMATSKE OBLASTI

 • Korporativno upravljanje i korporativna bezbednost u izmenjenom bezbednosnom okruženju

  - Uticaj novih bezbednosnih izazova i pretnji na korporativno upravljanje, savremeni oblici ugrožavanja korporatvne bezbednosti, savremeni sistemi korporativne bezbednosti

 • Izazovi uspostavljanja makroekonomske stabilnosti i održivog privrednog rasta u izmenjenom bezbednosnom okruženju

  - Finansijski sistemi i izgradnja konkurentnosti, bezbednost elektronskog bankarstva, nova uloga centralnih banaka u vođenju monetarne politike

 • Zaštita kritičnih infrastruktura u odgovoru na bezbednosne izazove današnjice

  - Mere i inicijative za zaštitu kritičnih infrastruktura, CIP u kontekstu kriznog menadžmenta i upravljanja kontinuitetom

 • Pravni aspekti suprotstavljanja savremenim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama

  - Pravni aspekti borbe protiv pranja novca, privrednog kriminala, trgovine ljudima, naoružanjem i narkoticima, kriminala “belog okovratnika”, zaštita ljudskih prava, suverenitet i pravo naroda na samoopredeljenje u 21.veku

 • Informaciona bezbednost u izmenjenom bezbednosnom okruženju

  - Sajber pretnje, sajber ratovanje, deep web-dark web pretnje, globalni akteri (EU, NATO...) i sajber bezbednost

 • Menadžment u transformisanom globalnom okruženju

  - Upravljanje kvalitetom (TQM), ljudski resursi, upravljanje rizicima u projektima

 • Energetska bezbednost u izmenjenom bezbednosnom okruženju

  - Strane investicije, geopolitički aspekti energetske bezbednosti, geoekonomija

 • Uticaj savremenih bezbednosnih izazova, rizika i pretnji na međunarodnu ekonomiju

  - Migracije, zaštita životne sredine, vanredne situacije, uticaj terorizma i drugih globalnih pretnji na turizam i ekonomiju

HOTEL PALACE

1.3.2018.

NAUČNI ODBOR

 • Sonja Cindori

  Sonja Cindori

  Vanredni profesor

  Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 • Zlatogor Mincev

  Zlatogor Mincev

  vanredni profesor

  Bugarska akademija nauka, Bugarska

 • Mitko Bogdanoski

  Mitko Bogdanoski

  vanredni profesor

  Vojna akademija „General Mihailo Apostolski“ Makedonija

 • Konstantin Polovčenko

  Konstantin Polovčenko

  redovni profesor

  MGIMO Univerzitet u Moskvi, Ruska Federacija

 • Jelena Georgijevna Ponomarjeva

  Jelena Georgijevna Ponomarjeva

  redovni profesor

  MGIMO Univerzitet u Moskvi, Ruska Federacija

 • Zeynep Ece Ünsal

  Zeynep Ece Ünsal

  vanredni profesor

  Bahcesehir Univerzitet, Turska

 • Laima Jeseviciute-Ufartiene

  Laima Jeseviciute-Ufartiene

  docent

  Vilnius Gediminas Tehnički Univerzitet, Litvanija

 • Ivana Tucak

  Ivana Tucak

  vanredni profesor

  Pravni fakultet Osijek, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer, Hrvatska

 • Ozren Pilipović

  Ozren Pilipović

  docent

  Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 • Meta Ahtik

  Meta Ahtik

  docent

  Pravni fakultet u Ljubljani, Slovenija

 • Daniel Citiriga

  Daniel Citiriga

  docent

  Ovidius Univerzitet u Konstanti, Rumunija

 • Mari Kooskora

  Mari Kooskora

  vanredni profesor

  Estonijska škola biznisa, Estonija

 • Žarko Ćulibrk

  Žarko Ćulibrk

  vanredni profesor

  Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

 • Marcin Burzec

  Marcin Burzec

  Vanredni profesor

  Pravni fakultet, John Paul II Katolički Univerzitet u Lublinu, Poljska

 • Marija Lučić-Ćatić

  Marija Lučić-Ćatić

  vanredni profesor

  Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

 • Nino Pataraia

  Nino Pataraia

  vanredni profesor

  Pravni fakultet, Gruzija

 • Dina Bajraktarević-Pajević

  Dina Bajraktarević-Pajević

  vanredni profesor

  Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

 • Zoran Keković

  Zoran Keković

  redovni profesor

  Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 • Zoran Dragišić

  Zoran Dragišić

  redovni profesor

  Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 • Želimir Kešetović

  Želimir Kešetović

  Redovni profesor

  Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 • Darko Trifunović

  Darko Trifunović

  viši naučni saradnik

  Centar za nacionalnu i međunarodnu bezbednost, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 • Mladen Đurić

  Mladen Đurić

  Docent

  Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 • Igor Franc

  Igor Franc

  docent

  Fakultet informacionih tehnologija, Univerzitet Metropolitan u Beogradu, Srbija

 • Živko Ralić

  Živko Ralić

  vanredni profesor

  Fakultet za inženjerski menadžment, Univerzitet Union - Nikola Tesla, Beograd, Srbija

 • Dragan Đukanović

  Dragan Đukanović

  vanredni profesor

  Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 • Dušan Proroković

  Dušan Proroković

  docent

  Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Univerzitet Union - Nikola Tesla, Beograd, Srbija

 • Božidar Forca

  Božidar Forca

  redovni profesor

  Fakultet za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union - Nikola Tesla, Beograd, Srbija

 • Miroljub Hadžić

  Miroljub Hadžić

  redovni profesor

  Poslovni fakultet, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija

 • Svetlana Antić-Mladenović

  Svetlana Antić-Mladenović

  vanredni profesor

  Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 • Rejhan Kurtović

  Rejhan Kurtović

  docent

  Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija

 • Slađan Milosavljević

  Slađan Milosavljević

  docent

  Fakultet za inženjerski menadžment, Univerzitet Union - Nikola Tesla, Beograd, Srbija

 • Danica Šantić

  Danica Šantić

  docent

  Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 • Zoran Grubišić

  Zoran Grubišić

  redovni profesor

  Beogradska bankarska akademija, Univerzitet Union - Nikola Tesla, Beograd, Srbija

 • Marija Đorić

  Marija Đorić

  vanredni profesor

  Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija

 • Nikola Dujovski

  Nikola Dujovski

  redovni profesor

  Fakultet za bezbednost, Skoplje, Makedonija

 • Snežana Mojsoska

  Snežana Mojsoska

  vanredni profesor

  Fakultet za bezbednost, Skoplje, Makedonija

 • Valentina Milosavljević

  Valentina Milosavljević

  profesor

  Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću

 • Miloš Todorović

  Miloš Todorović

  redovni profesor

  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija

 • Ivan Marković

  Ivan Marković

  vanredni profesor

  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija

ORGANIZACIONI ODBOR

 • Jelena Dinić

  Jelena Dinić

 • Milica Ćurčić

  Milica Ćurčić

 • Alen Feković

  Alen Feković

 • Dušan Miletić

  Dušan Miletić